Крехів

Попередня стаття
Крехівський монастир-фортеця
Наступна стаття
Глинськ

Село Крехів розташовано в 12 кілометрах на захід від Жовкви. Відомо, передусім, Крехівським василіанським оборонним монастирем, про який я розповідав минулого разу. Сам Крехів вперше згадується в історичних документах у 1456 році з приводу того, що двох крехівських селян викликано до суду в селі Желдець.

Туристи і прочани, відвідуючи Крехівський монастир, рідко заїжджають і саме село. В селі зберіглося дві цікавих пам'ятки старовини - дерев'яна церква св. Параскеви з розписами та покинутий костел.

Церква св.Параскеви, за літературними джерелами, зведена майстром І.Хом’юком і до 1720 р. містилася в розташованому неподалік Крехівському монастирі. Незважаючи на перенесення будівлі на нове місце та її пізніші ремонти, первісна композиція споруди лишилася практично без змін, за винятком прибудованого до північної стіни вівтаря допоміжного приміщення.

Споруда - тридільна, має гранчастий вівтар, квадратні в плані зруби нави й бабинця, послідовно розташовані зі сходу на захід і оперезані піддашшям на фігурних кронштейнах. Усі три зруби перекриті розвиненими двоярусними верхами восьмигранної форми, причому центральний з них вищий і більший за бічні.

Ще повніше це співвідношення центрального і бічних приміщень проступає в інтер’єрі, композиційною домінантою якого є розвинений угору та добре освітлений простір нави. Цьому значною мірою сприяє невелика висота бабинця (за рахунок влаштованих над ним хорів), а також розташування у наві найголовніших пластичних та художньо-декоративних акцентів інтер’єру, з яких найпомітнішим є величний шестиярусний іконостас із соковитим бароковим різьбленням колон, рам і, особливо, царських воріт. Високі мистецькі якості інтер’єру в комплексі з вишуканими пропорціями та тонкою пластикою зовнішніх форм пам’ятки дають підстави зарахувати церкву св. Параскеви до найкращих зразків галицької школи української дерев’яної архітектури.

 

Дзвіниця - квадратна в плані двоярусна будівля. Нижню частину її становить високий рублений четверик, оперезаний по периметру піддашшям на фігурних кронштейнах, а 2-й ярус - відкрита аркада-галерея з підсябиттям та монументальним наметовим завершенням чотирисхилої форми. Використання в композиції пам’ятки підсябиття, а також наявність у її 1-му ярусі бійниць свідчать про помітний вплив на архітектуру крехівської дзвіниці традицій оборонного будівництва України.

Крім церкви, в Крехові є недобудований і закинутий костел. Храм почала родина Станків у 1930 році за проектом архітектора Г.Заремби. Завершити будівництво завадила війна.

В радянські часи храм перебував на території колишнього колгоспу, його використовували в якості магазину.

Попередня стаття
Крехівський монастир-фортеця
Наступна стаття
Глинськ